เสริมจมูกไม่พึ่งมีดหมอ ไม่ต้องผ่าตัด

อัตราค่าบริการ : ไม่ระบุ

เสริมจมูกไม่พึ่งมีดหมอ ไม่ต้องผ่าตัด

 

 

 

 

"ผลลัพท์จ่ะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล"

"ผลลัพท์จ่ะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล"

 

 

 

พบกับสุดยอด โมลิกุล ไฮย่า สามมิติ  นำเข้าจาก ปารีส ผ่าน อ.ย. ไทยแล้ว

 

"ผลลัพท์จ่ะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล"

"ผลลัพท์จ่ะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล"

 

"ผลลัพท์จ่ะแตกต่างกันไปแต่ละบุคคล"


 
1. มีโครงสร้างที่แข็งแรง
 
2. มีความยือหยุ่นสูง
 
3. มีความหนืดสูง
 
4.มีความปลอดภัยสูง

 

รูปภาพ โมเลกุลสามิติ ที่ทางคลีนิกเราใช้
 

 

 

 

เมื่อกล่าวถึง Filler หลายๆคนคิดว่าเหมือนกันทุกยี่ห้อ แต่โดยความเป็นจริงแล้ว Fillerแต่ละยี่ห้อหาได้เหมือนกันไม่  ปัจจุบัน Filler ที่เป็นนิยมใช้เป็นอย่างสูงและมีความปลอดภัยมากคือFiller
ที่ใช้ Hyaluronic acidเป็นส่วนประกอบหลัก สาเหตุที่นิยมใช้Fillerที่มีส่วนประกอบของสารชนิดนี้เป็นเพราะว่า Hyaluronic acid เป็นสารสำคัญตัวหนึ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติของมนุษย์
เพราะฉะนั้นจึงหมดห่วงทางด้านความปลอดภัยที่จะใช้สารตัวนี้ฉีดเข้าไปในร่างกายตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ถึงแม้ว่าตัว
Fillerที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันในนามของอย.และมีการจัดจำหน่ายประเทศไทยจะมีสารประกอบหลักของ Hyaluronic acidที่เหมือนกันแต่สิ่งที่แต่ต่างกันนั่นคือ
 
 
 
เทคโนโลยี่ที่ทำให้Hyaluronic acid ที่เป็นอิสระ(Free Hyaluronic acid) เชื่อมติดกันเป็น Gelหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Cross-Linked Hyaluronic acid กล่าวได้ว่าตัวCross-Linked Hyaluronic acidของ Filler เป็นสารสำคัญที่ทำให้Filler เป็นสารเติมเต็มที่หลังจากฉีดเข้าไปบริเวณที่ฉีดจะเพิ่มปริมาตรบริเวณนั้นและอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่มีการบ่งบอกไว้
 
 
e-BRID Technology เป็นTechnologyที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นTechnologyที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างสูงของ Filler ที่ใช้ Hyaluronic acidเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะe-BRID Technologyทำให้เกิดตัวCross-Linked Hyaluronic acidซึ่งขอเรียกว่าe-BRIDGel  โดยตัวe-BRIDGel  จะมีความสมบูรณ์แบบกว่าFillerที่ใช้Technology
 
 
รูปแบบอื่นที่มีในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นการอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้มีความยืดหยุ่นและความหนืดสูงทำให้ดูเป็นธรรมชาติและอยู่บริเวณที่ฉีดได้ดี ยากที่จะไหลไปยังบริเวณอื่น
ขณะเดียวกันความแข็งแรงของโครงสร้างของe-BRIDGel ทำให้ตัวมันมีความคงทนต่อเอนไซม์ Hyaluronidase ที่สูงเมื่อเทียบกับ Fillerที่ใช้ Technology รูปแบบอื่น
และสิ่งที่ผู้บริโภคต้องทราบเป็นอย่างยิ่งคือ ปริมาณHyaluronic acidที่อยู่ใน Fillerของแต่ละยี่ห้อไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าHyaluronic acidทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเป็นสารสำคัญที่ทำให้บริเวณที่ฉีด Filler ตัวนั้นอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่บ่งบอกไว้ เพราะ Hyaluronic acidที่อยู่ในหลอดของแต่ละยี่ห้อมีทั้ง Cross-Linked Hyaluronic acid  และ Hyaluronic acidโดยทั่วไปเหมือนในร่างกายมนุษย์ซึ่งHyaluronic acidรูปแบบนี้จะถูกทำลายในเวลาไม่นานหลังจากฉีดเข้าไปจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าHyaluronic acidชนิดนี้เป็นสารสำคัญของ Filler
  
 
 
ในปัจจุบัน Fillerที่ได้ทะเบียนยาจาก อย. บางยี่ห้อมีปริมาณHyaluronic acidทั้งหมดใน 1 หลอดเท่ากับ 20 mg./ml. โดย 1 หลอดมีขนาด 1 ml. ซึ่ง Filler ยี่ห้อนี้จะมีปริมาณของCross-Linked Hyaluronic acidเท่ากับ 75% ของ Hyaluronic acidทั้งหมดใน 1 หลอด แสดงว่าใน 1 หลอดจะมีCross-Linked Hyaluronic acidเท่ากับ 15 mg. ขณะเดียวกันอีกยี่ห้อมีปริมาณHyaluronic acidทั้งหมดใน 1 หลอดเท่ากับ 24 mg./ml. โดย 1 หลอดมีขนาด 0.8 ml. ซึ่ง Filler ยี่ห้อนี้จะมีปริมาณของCross-Linked Hyaluronic acidเท่ากับ 60% ของ Hyaluronic acidทั้งหมดใน 1 หลอด แสดงว่าใน 1 หลอดจะมีCross-Linked Hyaluronic acidเพียง 11.52 mg.เท่านั้น อันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งการฉีด Filler แล้วมันไม่สามารถคงทนอยู่ได้ตามระยะเวลาที่บ่งบอกไว้ ในขณะที่ e-BRIDGelปริมาณHyaluronic acidทั้งหมดใน 1 หลอดเท่ากับ 20 mg./ml. โดย 1 หลอดมีขนาด 1 ml. ซึ่ง e-BRIDGelจะมีปริมาณของCross-Linked Hyaluronic acidเท่ากับ 90% ของ Hyaluronic acidทั้งหมดใน 1 หลอด แสดงว่าใน 1 หลอดจะมีCross-Linked Hyaluronic acidเท่ากับ 18 mg.ซึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ e-BRIDGelอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ส่วนทางด้านความปลอดภัย โดยทั่วไปFiller ที่ใช้ Hyaluronic acidเป็นส่วนประกอบหลักจะใช้สาร BDDE เป็นสารสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้Hyaluronic acidจับกันเป็น Gelที่ทำให้เกิด e-BRIDGelถือได้ว่าเป็น Filler ที่มีความปลอดภัยที่สูงเพราะเป็นFiller ที่ใช้
 
  
 
กล่าวโดยสรุป อาจจะกล่าวได้ว่า e-BRIDGelเป็น Filler ที่ความสมบูรณ์แบบ 5ประการ คือ
 
 
 
1)      มีโครงสร้างที่แข็งแรง ถูกทำลายโดยเอนไซม์ Hyaluranidase ในร่างกายมนุษย์ได้ยากจึงสามารถอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่กำหนด
2)      มีความหยืดหยุ่นที่สูง ทำให้ดูเป็นธรรมชาติ เพราะเวลาเราแสดงอารมณ์ความรู้สึกที่ผิวหน้าแล้วมันสามารถกลับสู่รูปลักษณะเดิมได้อย่างรวดเร็ว
3)      มีความหนืดที่สูง ทำให้มันสามารถอยู่บริเวณที่ฉีดได้ดี ยากที่จะเกิดการไหลหยวยไปยังบริเวณอื่น
4)      มีปริมาณCross-Linked Hyaluronic acid ปริมาณที่สูงทำให้มันอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่กำหนด
5)      มีคามปลอดภัยที่สูงปราศจากสาร BDDEรูปแบบอิสระ จึงปราศจากความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งนี้
 

HOT REVIEW

 

   หลายคนที่มีปัญหาดั้งจมูกแบน หรือสันจมูกไม่เรียบ แต่ไม่ต้องการทำการรักษาโดยวิธีผ่าตัดเสริมจมูก เนื่องจากหลีกเลี่ยงผลที่ตามมา เช่น มีอาการบวม แดง หลังฉีด และต้องใช้เวลาในการดูแลรักษา   ในกรณีนี้ สามารถแก้ไขได้โดยการ การฉีด Filler ซึ่งในการฉีดนี้ ไม่ใช่แค่การเติมเต็มบริเวณหว่างตา แต่ยังทำให้จมูกนั้นโด่งขึ้น และสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้เวลา 10 นาทีในการฉีด ไม่มีความเจ็บปวดและทิ้งร่องรอยใดๆหลังจากการฉีด ดังนั้น ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ Filler ยังสามารถช่วยทำให้จมูกโด่งคม ปรับปรุงรูปทรงของจมูกให้เด่นชัด เพื่อสร้างความมั่นใจและ ความสวยงามยิ่งขึ้น

 

 

การฉีด Filler  จมูก

     การฉีด Filler เข้าไปที่บริเวณจมูก ช่วยสร้างความมั่นใจ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การฉีดนี้ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และใช้เวลาสั้นๆ ผู้ป่วยสามารถเลือกระดับความต้องการได้ โดยที่ปรึกษาแพทย์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่พึงพอใจที่สุด

 

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

รีวิว

โปรโมชั่น